Andra tisdagen i månaden träffas vi klockan 19.00 i matsalen på Solbringen.

 

PROGRAM VÅREN 2019

 

12 februari  Hanna Enefalk, Rötmånadshistorier: sensationer i skillingtryck och moderna media. Föreläsaren är lektor i historia vid Karlstads universitet och redaktör för Personhistorisk tidskrift. Hon berättar om nyhetsförmedling i gången och modern tid. Förr kunde sorgeliga och dramatiska sånger stärka nyhetsupplevelsen, nu styr sensationella och klickvänliga rubriker vår värld.

Sammankomsten inleds med Årsmöte kl 18.50

 

12 mars  Linda Strand Lundberg, Bland kvacksalvare och nättroll. Också hon kommer från Universitetet i Karlstad och ha varit mycket uppskattad ordförande i föreningen Vetenskap och folkbildning. Hon skriver själv i en programförklaring: ”…vår uppgift är att sprida kunskap om ett vetenskapligt förhållningssätt och att motarbeta pseudovetenskap i alla dess former.” I dagens sociala medier sprids information och desinformation blixtsnabbt och det är viktigt att bemöta felaktigheter.

 

9 april  Peter Jackson, Tankar kring den akademiska andans ursprung och fortlevnad. Vad står på spel när traditionell religion och sekulär humanism spelas ut mot varandra i vår egen tid? Det är alltid roligt när en karlskogastudent som blivit professor vill återkomma och berätta om sin forskning. Jag hade honom i filosofi i slutet av 80-talet. Han är professor vid institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet. På senare år har han ägnat sig åt förhållandet mellan filosofi, mysteriereligiositet och offentlig religion, ett tema som får intressanta konsekvenser kring religion och sekularitet, tro och vetande.

 

7 maj  Per Inge Fridlund, Rackstamålarna och Christian Eriksson. Fridlund är en mycket populär föreläsare. Han var en av initiativtagarna till Rackstamuséet och dess förste intendent. Som föreståndare för Arvika Konsthall och Christian Erikssons minnesgård Oppstuhage har han en enastående kunskap om ämnet, som han delar med sig av på sitt speciella sätt.

 

PROGRAM HÖSTEN 2019

 

Arbetet med höstens program pågår, men än är det för tidigt att presentera det.

 

Föreningen kommer att ordna med ”eftersits” i den mån vi får medlemmar som har möjlighet att hjälpa till. Detta kommer att meddelas i samband med annonseringen i Karlskoga Tidning och Kuriren under rubriken Föreningsmeddelanden.

Vi vill gärna att alla som har mejl meddelar sin adress till föreningen för att förbilliga och snabba upp meddelandedistributionen. Var snäll och skicka den till sekreteraren.

 

Webbsidan senast uppdaterad den 24 juni 2019